Hakkmzda

 

   Firmamz, 21.08.1991 tarihinde Kalite Gda San. Ve Tic. A..unvan ile kurulmu olup, 1998 ylnda kendi 驆el tesisine tanm ve halen bu tesiste retim faaliyetine devam etmektedir. Sekt顤nde 霵c kurulu olmay ilke edinen Kalite Gda San ve Tic. A.., yasal mevzuatlar ve kalite belgelerinin getirdi簨 sorumluluklar 蔒r蔒vesinde kaliteli i fndk ve rnleri retmeyi ve her yl sat miktarn arttrmay hedeflemitir. Firmamzda Giresun ve Ordu'dan alnan ve belirli kalibredeki fndklar, mteri talepleri ve kendi programmz do繢ultusunda kavrularak mterilerimizin be簟nisine sunulmutur.

 

   Kalite Hedefimiz; yklendi簨miz g顤evlerimizi ulusal kriterlerimize uygun, yrrlkte bulunan kanun, mevzuat, artname ve standartlara uygun olarak 霵g顤len srede kaliteli, 蔒vreye duyarl, mesleki sa簰k ve gvenlik artlarn g驆 ard etmeden ger蔒kletirmektir.

 

   Vizyonumuz; dnya fndk sekt顤nde tercih edilen bir firma konumuyla mkemmel hizmet ve rn kalitesiyle referans olmak, tketicilerin beklentilerini eksiksiz karlamak ve bunun sreklili簨ni sa簰amaktr.

 

   Misyonumuz; retimden ileme ve tketim hattnda admz gibi Kalite zincirini bozmamak.

 鈜etim Yeri Girii

鈜etim Yeri Girii

鈜etim Yeri Girii

鈜etim Yeri Girii