ISO 14001 Politikamız

 

ISO 14001 Politikamız

  • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza  indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
  • Çalışanlar sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek,
  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
  • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.
  • Bu ilkemiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.
  • Yönetim taahhütle bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.