Beyazlatlm Fndk

Kalite Gda   

 

Tanm: Sert kabuk tabaka krlarak elde edilen zerinde ince zar tabakal natrel i fndn belli oranlarda sl ilemden geirilerek zarnn atlmasyla elde edilir. Ortalama % 5 zarl ve talebe gre % 4 – 5 rutubetli hazrlanr.

 

Kullanm alanlar: Kuruyemi olarak ve eitli gda sektrlerinde kullanlr.