Fndk Ezmesi

Kalite Gda   

 

Tanm: 楁 fnd蹥n kavrulup zarlarndan ksmen veya tamamen ayrldktan sonra kavrulmu veya ksmen kavrulmu i fnd蹥n tiplerine g顤e gereken teknoloji uygulanlarak i蓾ne muhtelif lezzet ve 蔒ni verici maddelerle gerekti簨nde katk maddelerinden bir veya bir ka踦nn katlarak k踙k par蓷cklar halinde ezilmi veya tamamen ezilmi ve homojen hale getirilmi olarak retilen mamuldr.


Kullanld蹥 yerler: Do繢udan tketildi簨 gibi 蓾kolata sanayinde ve pastaclkta kullanlr.